Flibbertigibbet nghĩa là gì?

Flibbertigibbet từng được sử dụng với ý nghĩa xấu xa nhưng đã bị loại bỏ vào cuối thế kỷ 19.

Flibbertigibbet /ˌflɪb.ə.tiˈdʒɪb.ɪt/ (danh từ): Người ba hoa, mồm mép

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa flibbertigibbet là từ để chỉ những người ngớ ngẩn và nói quá nhiều. Merriam-Webster Dictionary cũng đưa ra định nghĩa tương tự cho danh từ thú vị này.

Flibbertigibbet là biến thể của từ flepergebet trong tiếng Anh trung đại, nghĩa là "chuyện phiếm" hoặc "người nói chuyện phiếm". Một số từ khác cũng là biến thể của flepergebet, bao gồm flybbergybe, flbber de 'Jibb, và flpperty-gibbet.

Theo Merriam-Webster Dictionary, flibbertigibbet lần đầu tiên được sử dụng từ thế kỷ 15. Đến thế kỷ 17, flibbertigibbet được William Shakespeare đưa vào vở kịch King Lear để đặt tên cho ác quỷ.

Vào thế kỷ 19, từ này tiếp tục được sử dụng để đặt tên cho những nhân vật xấu xa trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, cách dùng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và biến mất. Đến nay, flibbertigibbet chỉ được dùng để nói về những người ngớ ngẩn, đồng bóng và nói nhiều.

Ứng dụng của từ flibbertigibbet trong tiếng Anh:

- Hannah is a sweetheart, but she can be a chatty flibbertigibbet at times.

Dịch: Hannah là một người dễ thương, nhưng đôi khi cô ấy hơi ba hoa, nhiều chuyện.

- Because the teacher knows Ann is a flibbertigibbet, she tries to sit her near quieter students.

Dịch: Giáo viên biết Ann là một người nói nhiều nên cô đã xếp em ấy ngồi cạnh những học sinh yên tĩnh hơn.

Thái An

Đồ họa: Minh Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/flibbertigibbet-nghia-la-gi-post1326158.html