FLC từ lãi thành lỗ gộp sau soát xét, tài sản giảm gần 1.200 tỷ

  Báo Tri Thức Trực Tuyến
  2767 liên quanGốc

  Do điều chỉnh giao dịch hợp nhất, lợi nhuận gộp của FLC đảo chiều từ lãi 58 tỷ trên báo cáo tự lập sang lỗ 41 tỷ đồng sau xoát xét.

  Sau soát xét báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021, tổng tài sản Tập đoàn FLC bị giảm 1.191 tỷ so với báo cáo tự lập, xuống còn 30.841 tỷ đồng. Phần giảm chủ yếu do điều chỉnh giảm các khoản phải thu và giảm tài sản dở dang.

  Đối ứng ở nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 1.193 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 2 tỷ đồng.

  Trên báo cáo kinh doanh cũng có thay đổi quan trọng. Doanh thu thuần hợp nhất nửa đầu năm đạt hơn 4.160 tỷ đồng, tăng 11% so với báo cáo tự lập nhưng vẫn giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là lợi nhuận gộp chuyển từ lãi 58 tỷ trên báo cáo tự lập, sang lỗ 41 tỷ đồng sau xoát xét.

  Tập đoàn lý giải điều này do một số điều chỉnh giao dịch hợp nhất, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cùng giá vốn bán hàng tăng tương ứng 11% và 14% dẫn đến lợi nhuận gộp đảo chiều. Đồng thời hoạt động tài chính tăng gần 25% nên lợi nhuận sau thuế không thay đổi đáng kể.

  So với cùng kỳ, doanh thu của FLC suy giảm do dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến mảng kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, tập đoàn hưởng lợi nhờ giá vốn hàng bán giảm 52%, doanh thu tài chính tăng 65% và chi phí tài chính giảm 51%. Những thay đổi này giúp lợi nhuận sau thuế đảo chiều có lãi 63 tỷ, từ mức lỗ 2.790 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

  Quy mô doanh thu của FLC sụt giảm mạnh do không còn hợp nhất kết quả kinh doanh của hãng Bamboo Airways vào báo cáo tài chính. Tại thời điểm 30/6, FLC chỉ còn sở hữu 25,9% cổ phần và không còn là công ty mẹ của hãng hãng hàng không tư nhân này.

  Khoản đầu tư này được FLC ghi sổ với giá trị 4.293 tỷ đồng. Như vậy, định giá hiện tại của FLC cho hãng hàng không này là gần 16.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 720 triệu USD quy đổi. Bamboo Airways gần đây đề xuất nâng quy mô đội bay lên 100 chiếc và vốn đầu tư dự án lên mức 14.800 tỷ đồng, nhưng không được chấp thuận.

  Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của FLC hồi tháng 4, ông Trịnh Văn Quyết cho biết cá nhân ông và FLC vẫn sở hữu trên 80% vốn của Bamboo Airways và 10% được nắm giữ bởi các công ty thành viên trong hệ thống FLC.

  Năm 2021, FLC đặt kế hoạch doanh thu hơn 15.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng. Như vậy, tập đoàn này mới đạt 25% chỉ tiêu doanh thu và 7% chỉ tiêu lợi nhuận trong nửa đầu năm nay.

  Huy Lê

  Nguồn Zing: https://zingnews.vn/flc-tu-lai-thanh-lo-gop-sau-soat-xet-tai-san-giam-gan-1200-ty-post1257881.html