Fitch đưa ra nhận định sáng sủa về Ngân hàng Việt Nam năm 2017

Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa đưa ra đánh giá về triển vọng các ngân hàng Việt Nam trong năm 2017 trong bản báo cáo mới nhất. Theo đó, các chuyên gia của Fitch nhận định các ngân hàng Việt sẽ cải thiện dần trong năm 2017.

Theo các chuyên gia của Fitch, hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ có sự cải thiện nhờ các yếu tố như môi trường kinh tế vĩ mô được cải thiện, tỉ giá tiền đồng ổn định, lạm phát nhẹ sẽ hỗ trợ bù đắp cho các yếu kém về cơ cấu trong ngành ngân hàng Việt Nam.

Fitch dự đoán chất lượng tài sản, huy động vốn và thanh khoản tiếp tục ổn định khi nền kinh tế tăng trưởng đều. Tuy nhiên, vẫn còn các vấn đề đáng chú ý là các yếu kém cơ cấu mang tính hệ thống vẫn còn tồn tại, như vốn ít, nợ xấu cao, tỉ suất lợi nhuận kém.

Fitch cho rằng cần có thêm thời gian để giải quyết nợ xấu, vì nhiều trở ngại về pháp lý. Chỉ số về nợ xấu được báo cáo còn có vấn đề, vẫn thấp hơn thực tế, điều này là dấu hiệu cho thấy vốn của các ngân hàng thực chất thấp hơn hệ số vốn mà họ báo cáo.

Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo báo cáo của các ngân hàng ở mức khá thấp tính đến tháng 6.2016, khoảng 12,1% cho ngân hàng thương mại cổ phần và 9,3% cho ngân hàng quốc doanh.

Fitch cũng cho rằng các ngân hàng sẽ tiếp tục chịu sức ép về vốn khi quy định Basel II dần dần được đưa vào triển khai, trong khi khả năng huy động vốn trong nước vẫn chưa thoát khỏi sự trì trệ.H.M (theo Reuteurs).