Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life As A King – Sứ mệnh đế vương

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life As a King đem đến một cách tiếp cận mới cho xêri Final Fantasy Crystal Chronicles khi từ bỏ thể loại hành động - nhập vai để chuyển sang thể loại mô phỏng và được phát hành theo một cách cũng rất mới là qua WiiWare.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_gm.asp?atcl_id=5f5e5d5a5e5d5e&t=mzdetail