Fidel Castro - Vị lãnh tụ vĩ đại

Fidel Castro là một trong những nhà cách mạng kiệt xuất và vĩ đại nhất thế kỷ XX, là sự ủng hộ tinh thần đối với các phong trào giải phóng dân tộc của nhiều quốc gia.

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, lãnh tụ Cuba Fidel Castro là một nhà cách mạng vĩ đại, người đã đưa đất nước Cuba đến con đường độc lập ngày hôm nay.

Sinh ngày 13/8/1926 tại Holguin, Cuba, lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã bộc lộ những phẩm chất chính trị ngay từ khi còn là sinh viên khoa luật tại Đại học La Habana. Tuy nhiên, sự nghiệp chính trị của Fidel Castro chỉ được biết tới khi ông vừa là nhà chỉ huy, vừa là chiến sĩ nơi tuyến đầu trong cuộc tấn công lịch sử vào trại lính Moncada ngày 26/7/1953.

Dù thất bại, nhưng sau đó, ông Fidel Castro vẫn tiếp tục tập hợp lực lượng để tiến hành cuộc cách mạng Cuba lịch sử, giúp lật đổ chế độ độc tài Batista vào năm 1959. Không những thế, thắng lợi của cách mạng Cuba dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro đã góp phần cỗ vũ cho các cuộc đấu tranh giành độc lập khác trên toàn thế giới.

Fidel Castro - Vị lãnh tụ vĩ đại - Ảnh 1

Sau cách mạng, ông Fidel Castro đã thành lập nhà nước Cuba, đưa đất nước Cuba bước vào một kỷ nguyên độc lập, tự do mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ông từng nắm giữ chức vụ Thủ tướng Cuba từ năm 1959 tới năm 1976 và sau đó là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba cho tới khi từ nhiệm vào năm 2008. Ông cũng là Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba trong giai đoạn 1965-2011.

Trong suốt 5 thập kỷ lãnh đạo đất nước, lòng quả cảm và tinh thần tiên phong gương mẫu luôn được Fidel Castro thể hiện nhằm bảo vệ Cuba trước những biến cố lịch sử, trong đó có sự bao vây, cấm vận từ phía Mỹ.

Người dân Cuba luôn bày tỏ sự kính trọng đối với lãnh tụ Cuba Fidel Castro vì ông là nhà lãnh đạo luôn quan tâm tới phúc lợi xã hội cho người dân để bất cứ ai cũng có thể tiếp cận với y tế, giáo dục.

Người dân Việt Nam coi lãnh tụ Cuba Fidel Castro là người bạn, người đồng chí thân thiết nhờ sự ủng hộ của ông đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông là nguyên thủ đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng Quảng Trị trong thời điểm chiến tranh còn khốc liệt vào tháng 9 năm 1973. Ông nổi tiếng với câu nói "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Với những công lao của mình, lãnh tụ Cuba Fidel Castro là tượng đài lịch sử về tinh thần đoàn kết, giải phóng dân tộc của nhân dân Cuba và nhân dân những nước bị áp bức, bóc lột trên thế giới.

Với thế giới, Fidel Castro là một biểu tượng cách mạng, luôn kiên cường đấu tranh cho độc lập dân tộc. Sự ra đi của Fidel Castro là một sự mất mát không chỉ đối với Cuba mà còn cả những quốc gia yêu chuộng hòa bình trên thế giới.