Fidel Castro: 'Trái tim tôi làm bằng thép'

Trải qua hơn nửa thế kỷ, từ khi còn là một nhà cách mạng, trở thành người lãnh đạo Cuba rồi giao lại quyền lực, Fidel Castro luôn kiên định với lý tưởng của mình.

Fidel Castro: 'Trái tim tôi làm bằng thép' - Ảnh 1

Fidel Castro: 'Trái tim tôi làm bằng thép' - Ảnh 2

Fidel Castro: 'Trái tim tôi làm bằng thép' - Ảnh 3

Fidel Castro: 'Trái tim tôi làm bằng thép' - Ảnh 4

Fidel Castro: 'Trái tim tôi làm bằng thép' - Ảnh 5

Fidel Castro: 'Trái tim tôi làm bằng thép' - Ảnh 6

Fidel Castro: 'Trái tim tôi làm bằng thép' - Ảnh 7

Fidel Castro: 'Trái tim tôi làm bằng thép' - Ảnh 8

Fidel Castro: 'Trái tim tôi làm bằng thép' - Ảnh 9

Fidel Castro: 'Trái tim tôi làm bằng thép' - Ảnh 10

Phương Thảo - Phượng Nguyễn