Festival trái cây 2022 bắt đầu từ 28/5 tại Sơn La

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    58 liên quanGốcSơn La

    Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 28/5 đến ngày 1/6 tại tỉnh Sơn La. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/festival-trai-cay-2022-bat-dau-tu-28-5-tai-son-la-39024.htm