Festival Huế 2008: Ấn tượng Lễ tế Nam Giao

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 4/6, Lễ tế Nam giao cầu cho “quốc thái dân an” đã diễn ra trang nghiêm và hoành tráng tại khu di tích cố đô Huế, với đầy đủ các nghi lễ từng được thực hiện dưới thời nhà Nguyễn.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/252697/Default.aspx