FedEx Express hỗ trợ đền bù khí thải Carbon

FedEx Express, công ty con của Tập đoàn FedEx, đang giới thiệu chương trình bù đắp khí thải carbon cho dịch vụ vận chuyển thư từ phổ biến nhất của mình.

FedEx Express, công ty con của Tập đoàn FedEx, đang giới thiệu chương trình bù đắp khí thải carbon cho dịch vụ vận chuyển thư từ phổ biến nhất của mình, giúp FedEx trở thành công ty đầu tiên trong ngành vận chuyển cung cấp dịch vụ đền bù carbon mà không thu thêm phụ phí.

FedEx Express sẽ đầu tư vào các dự án toàn cầu nhằm thay thế hoặc cô lập khí thải nhà kính, vô hiệu hóa những tác động của khí CO 2 trong quá trình vận chuyển thư từ của FedEx Express trên toàn thế giới.

Thông qua chương trình bù đắp khí thải carbon này, là việc hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận BP Target Neutral đầu tư vào các dự án bảo tồn hoặc giảm thải carbon, bao gồm việc xây dựng các cơ sở biogas trên các nông trại ở Hà Lan, dự án trồng rừng tại cao nguyên Tanzanian Southern và hệ thống thu khí đốt từ bãi rác tại bãi rác vệ sinh đầu tiên của Thái Lan.