Federer giải thích lý do bỏ giải Pháp mở rộng và thất bại ở Stuttgart

Trả lời phỏng vấn sau thất bại bất ngờ ở Stuttgart Open, Federer cho biết anh không tham gia giải Pháp mở rộng vì cơ thể không có phép.

Mai Lê