FED yêu cầu Citigroup và Bank of America tăng vốn

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Theo nguồn tin tiết lộ, Cơ quan giám sát đã thông báo cho Bank of America và Citigroup kết quả sơ bộ của việc kiểm tra sát hạch của các ngân hàng. Theo kết quả, hai Ngân hàng nói trên có thể cần tăng vốn hơn nữa.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Taichinhnganhang/LA59406/default.htm