FED sẽ không để Goldman Sachs và Morgan Stanley sụp đổ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một trong những thay đổi lớn nhất trên phố Wall trong nhiều thập kỷ qua là việc Goldman Sachs và Morgan Stanley, hai ngân hàng đầu tư cuối cùng trên phố Wall, sẽ chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty chủ quản ngân hàng (bank holding company).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=96692