FED “bơm” thêm 200 tỷ ra thị trường

    Báo VnEconomy
    Gốc

    FED phối hợp với một số ngân hàng trung ương khác để đưa vào hệ thống tài chính thêm 200 tỷ USD...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=7bf0876232281b&page=category