Fed "bơm" thêm 1200 tỉ USD hỗ trợ thị trường tài chính

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết sẽ "bơm" thêm gần 1200 tỉ USD để hỗ trợ việc cho vay và thúc đẩy sự hồi phục của nền kinh tế.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/200980