Việt Nam làm gì để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài tầm cỡ?

Việt Nam làm gì để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài tầm cỡ?

Sự hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam hiện nay đến từ các yếu tố bên trong của nội tại của nền kinh tế...
TP.HCM: Triển khai hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19

TP.HCM: Triển khai hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19

Tận dụng cơ hội vàng để thu hút vốn đầu tư FDI

Tận dụng cơ hội vàng để thu hút vốn đầu tư FDI

Gia Lai thu hút đầu tư khu vực tư nhân và FDI

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng cao nhất trong giai đoạn 2016-2020

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng cao nhất trong giai đoạn 2016-2020

Việt Nam thu hút vốn FDI ra sao 8 tháng năm 2020?

Việt Nam thu hút vốn FDI ra sao 8 tháng năm 2020?

Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư giai đoạn mới

Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư giai đoạn mới

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 tháng năm 2020

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 tháng năm 2020

5 'điểm sáng' của kinh tế trong 8 tháng đầu năm

Nghệ An: 8 tháng có gần 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào KKT Đông Nam và các khu công nghiệp

Nghệ An: 8 tháng có gần 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào KKT Đông Nam và các khu công nghiệp

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước tính đạt 47,4 nghìn tỷ đồng

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước tính đạt 47,4 nghìn tỷ đồng

8 tháng, vốn đầu tư ra nước ngoài tăng gần 16%

8 tháng, vốn đầu tư ra nước ngoài tăng gần 16%

Việt Nam thu hút 19,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Việt Nam thu hút 19,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Thu hút FDI của cả nước 8 tháng đạt 19,54 tỷ USD

Thu hút FDI của cả nước 8 tháng đạt 19,54 tỷ USD

FDI vào Việt Nam đạt 19,54 tỷ USD

FDI vào Việt Nam đạt 19,54 tỷ USD

Gần 20 tỉ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam

Gần 20 tỉ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam

Ảnh hưởng bởi Covid-19, vốn ngoại vào bất động sản sụt giảm mạnh

Ảnh hưởng bởi Covid-19, vốn ngoại vào bất động sản sụt giảm mạnh

Vốn FDI vào Việt Nam thấp nhất 4 năm

Vốn FDI vào Việt Nam thấp nhất 4 năm

Gần 20 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam sau 8 tháng

Gần 20 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam sau 8 tháng

Thu hút FDI của cả nước 8 tháng đạt 19,54 tỷ USD

Thu hút FDI của cả nước 8 tháng đạt 19,54 tỷ USD

Việt Nam thu hút hơn 19,5 tỷ USD vốn FDI trong 8 tháng

Việt Nam thu hút hơn 19,5 tỷ USD vốn FDI trong 8 tháng

Thu hút FDI của cả nước 8 tháng đạt 19,54 tỷ USD

Thu hút FDI của cả nước 8 tháng đạt 19,54 tỷ USD

Thu hút FDI cả nước 8 tháng đạt 19,54 tỷ USD

Thu hút FDI cả nước 8 tháng đạt 19,54 tỷ USD

Singapore đứng số 1 về vốn đầu tư FDI rót vào Việt Nam

Singapore đứng số 1 về vốn đầu tư FDI rót vào Việt Nam

Thu hút FDI 8 tháng đạt 19,54 tỷ USD

Gần 20 tỷ USD vốn đầu tư FDI trong 8 tháng

Gần 20 tỷ USD vốn đầu tư FDI trong 8 tháng

Thu hút FDI 8 tháng năm 2020 đạt 19,54 tỷ USD

Thu hút FDI 8 tháng năm 2020 đạt 19,54 tỷ USD

Tám tháng: Thu hút gần 20 tỷ USD vốn FDI

Tám tháng: Thu hút gần 20 tỷ USD vốn FDI

Vốn FDI từ Nhật Bản đổ bộ vào phía Nam

Vốn FDI từ Nhật Bản đổ bộ vào phía Nam