FDI thời WTO

    2 đăng lạiGốc

    Hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2007 tiếp tục có bước đột phá về lượng và có sự chuyển biến mạnh mẽ về chất...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=028a68846513ec&page=category