FDA giám sát bán thuốc lá

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết họ đã gửi thư đến tập đoàn bán lẻ Walmart, Kroger Co và 10 chuỗi cửa hàng tiện lợi khác yêu cầu báo cáo về việc bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên.

Trong thư, FDA yêu cầu các công ty gửi kế hoạch hành động trong vòng 30 ngày, mô tả cách họ sẽ giải quyết và giảm thiểu việc bán thuốc lá bất hợp pháp cho trẻ vị thành niên. Theo FDA, tất cả mọi người đều chia sẻ trách nhiệm quan trọng là ngăn các sản phẩm thuốc lá có hại và gây nghiện tiếp cận trẻ em. Các nhà bán lẻ nói riêng đang ở tuyến đầu của những nỗ lực này nhằm giảm hậu quả của việc sử dụng thuốc lá và phụ thuộc vào nicotine trong giới trẻ.

GIA BẢO