FCN thất bại khi phát hành tăng vốn

(ĐTCK) Theo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, mà CTCP Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm Fecon (FCN) vừa công bố, FCN gần như thất bại hoàn toàn trong việc phát hành 5.094.838 cổ phiếu.

Ngoại trừ hơn 2,67 triệu cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu, không có bất cứ cổ đông chiến lược nào đăng ký mua 1,8 triệu cổ phiếu, trong khi chỉ có 162 cổ phiếu trên tổng số 533.806 cổ phiếu được bán cho cổ đông hiệu hữu. Trước thời điểm triển khai đợt phát hành, lãnh đạo FCN tin tưởng đợt phát hành sẽ thành công, bởi đã có một số cổ đông chiến lược có ý định tham gia.

Việc cổ phiếu phát hành gần như bị ế toàn bộ, khiến FCN lỗ hơn 159 triệu đồng, bởi tổng chi phí của đợt phát hành này là hơn 162 triệu đồng, nhưng kết thúc đợt phát hành FCN chỉ thu được 3,24 triệu đồng.