FCN chuyển nhượng vốn tại công ty con cho FCM

(NDH) HĐQT của CTCP Khoáng sản FECON (mã FCM-HOSE) thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON (mã FCN-HOSE) tại Công ty TNHH Đầu tư FECON.

Trước khi chuyển nhượng, FCN nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư FECON. Sau khi chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty con, FCN sẽ thu về 3,9 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐQT của FCM cũng thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư FECON từ ông Nguyễn Chí Công sang ông Phạm Trung Thành.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu FCM đóng cửa dao động trong biên độ 8.400 – 11.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 564.247 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 5,6 tỷ đồng/phiên.

Học Khiêm - Người Đồng Hành