FCN: 9 tháng mới thực hiện 57% kế hoạch lợi nhuận

CTCP Kỹ thuật Nền móng & Công trình ngầm FECON (HOSE: FCN) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2013. Theo đó, với lợi nhuận sau thuế 68 tỷ đồng, công ty mới thực hiện được 57% kế hoạch năm.

Trong quý 3, FCN ghi nhận doanh thu thuần đạt 88 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.8 tỷ đồng; lần lượt giảm 42% và 57% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của FCN ở mức 691 tỷ đồng, mới thực hiện 57% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế 68 tỷ đồng, cũng mới đạt có 57% kế hoạch đề ra,

Tính đến ngày 30/09/2013, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh so với thời điểm đầu năm lên 285 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm xuống 196 tỷ đồng trong khi các khoản phải thu ngắn hạn lại tăng lên 450 tỷ đồng (chủ yếu tăng ở khoản mục phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng).

Trần Việt

Công Lý