FAO phát động thi viết về phòng chống cúm gia cầm

    Báo VTC News
    Gốc

    Chương trình Cúm gia cầm thuộc FAO tổ chức cuộc thi viết về cúm gia cầm tại Việt Nam, dành cho tất cả các cán bộ và phóng viên chuyên nghiệp hoặc cộng tác viên trong các đơn vị báo chí tại Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250878/Default.aspx