FAO kêu gọi tăng sản lượng để bảo đảm an ninh lương thực

Đánh dấu Ngày Lương thực thế giới (16-10), Giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), ông J.Đi-úp (J.Diouf) đã kêu gọi tăng sản lượng lương thực thế giới để bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Tổng Giám đốc FAO Đi-úp khẳng định vấn đề an ninh lương thực không phải là trách nhiệm của riêng một tổ chức nào, mà là của tất cả. Theo ông Đi-úp, trên toàn thế giới hiện vẫn còn 925 triệu người bị thiếu đói triền miên. Thế giới còn có 100 quốc gia cần trợ giúp khẩn cấp để tạo dựng lại khả năng sản xuất nông nghiệp. Để bảo đảm an ninh lương thực, theo ông Đi-úp, cần gia tăng sản lượng lương thực thế giới thêm 70% và tăng gấp đôi tại các quốc gia đang phát triển mới đủ cung cấp lương thực cho dân số toàn cầu, dự tính sẽ tăng đến 9,1 tỷ người vào năm 2050. Theo TTXVN