FAO cảnh báo về đại dịch cúm gia cầm toàn cầu

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Tổng giám đốc FAO Jacques Diouf cho rằng cúm gia cầm vẫn còn nguy cơ gây ra đại dịch cúm trên toàn cầu, vì thế cần phải kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lây bệnh, nhất là ở động vật.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/226332/Default.aspx