Facebook và Google có thể phát hiện và ngăn chặn Deepfake không?

Deepfake bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi trên mạng Internet, từ hoán đổi gương mặt người nổi tiếng cho đến mạo danh các nhà lãnh đạo chính trị.

Minh Nguyệt - Lệ Huyền Video: CNBC