Facebook thử nghiệm phòng Chat Room mới cho Messenger

Facebook được cho là đang thử nghiệm các phòng Chat Room công cộng cho ứng dụng Messenger của mình tại khu vực Austrialia và Canada.

Nguồn tin cho biết, các Chat Room này cho phép người dùng tham gia các cuộc trò chuyện công khai ngoài danh sách bạn bè theo một chủ đề nhất định.

Giám đốc phát triển sản phẩm Drew Moxon cho biết, tính năng chat mới nhằm ngăn chặn bạn khỏi bị gây phiền nhiễu với những chủ đề bạn không quan tâm. Chính vì thế, bạn có thể tạo ra 1 phòng Chat Room riêng với chủ đề yêu thích để thêm những người cùng sở thích cùng chia sẻ và bàn luận về chủ đề đó.

Mặc dù người dùng Messenger trước đây đã có thể tạo các nhóm nói chuyện, nhưng những cuộc nói chuyện đó bị giới hạn là chuyện riêng giữa danh sách bạn bè. Trong khi đó, Chat Room là những cuộc trò chuyện theo chủ đề yêu thích, nơi mà bạn có thể nói chuyện được với nhiều người có cùng sở thích mà không thuộc danh sách bạn bè. Nó cũng có thể trở thành phòng nói chuyện riêng tư, khi đó, người dùng mới phải được sự chấp thuận của người quản trị.

Hiện vẫn chưa rõ ràng khi nào tính năng mới này sẽ được triển khai rộng khắp, Facebook đang thực hiện thử nghiệm với người dùng ở Austrialia và Canada.