Facebook dùng trí tuệ nhân tạo để tự tag bạn bè trong video

Tự động phát hiện và tag người trong ảnh xưa rồi, giờ Facebook đang làm việc để tự tag được bạn bè của bạn trong video bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Joaquin Quinõnero Candela, giám đốc mảng machine learning của Facebook, nói rằng tính năng tag trong video sẽ cho phép bạn tìm lại bạn bè có xuất hiện trong clip một cách dễ dàng hơn. Nếu họ chỉ xuất hiện trong 1-2 khung hình thì Facebook cũng có thể tag được luôn, vậy nên bạn có thể tua nhanh clip đến đúng thời điểm mà người đó xuất hiện. Chưa rõ bao giờ thì tính năng này sẽ bắt đầu ra mắt.

Tự động phát hiện và tag người trong ảnh xưa rồi, giờ Facebook đang làm việc để tự tag được bạn bè của bạn trong video bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo . Joaquin Quinõnero Candela, giám đốc mảng machine learning của Facebook, nói rằng tính năng tag trong video sẽ cho phép bạn tìm lại bạn bè có xuất hiện trong clip một cách dễ dàng hơn. Nếu họ chỉ xuất hiện trong 1-2 khung hình thì Facebook cũng có thể tag được luôn, vậy nên bạn có thể tua nhanh clip đến đúng thời điểm mà người đó xuất hiện. Chưa rõ bao giờ thì tính năng này sẽ bắt đầu ra mắt.

https://www.facebook.com/video.php?v=10154015375107200

Nguồn: Mashable