Facebook đưa vào thử nghiệm tính năng quảng cáo trên Group

Facebook vừa đưa vào thử nghiệm tính năng quảng cáo trên Group và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong các hội nhóm.

Các quảng cáo sẽ tương tự như những quảng cáo đã có mặt trên News Feed của Facebook , nhưng được phân loại và đặt trong các hội, nhóm có cùng chủ đề nên hứa hẹn sẽ gia tăng hiệu quả khi được đặt đúng nơi, đúng chỗ.