Facebook bị phát hiện chia sẻ thông tin người dùng cho các hãng 'thân hữu'

Facebook lại tiếp tục hứng chịu chỉ trích vì cho phép một số công ty, bao gồm Netflix và Airbnb, ưu tiên truy cập dữ liệu của người dùng trong năm 2015. Đọc thêm

Diệp Uyên