eZone dời địa điểm

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Cửa hàng chuyên phân phối các sản phẩm, linh kiện sản phẩm của Apple và đồ chơi "hi-tech" vừa dời địa chỉ kinh doanh đến số 84, Nguyễn Trãi, quận 1, TP.HCM.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9377&t=pcolarticle