Eximbank triển khai dịch vụ “Truy vấn thông tin giao dịch thanh toán quốc tế online”

Với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng, Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank) đã chính thức triển khai dịch vụ “Truy vấn thông tin giao dịch Thanh toán quốc tế online”.

Eximbank triển khai dịch vụ “Truy vấn thông tin giao dịch thanh toán quốc tế online” - Ảnh 1

Đây là dịch vụ nhằm gia tăng thêm tiện ích trong giao dịch thanh toán quốc tế đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sử dụng Internet Banking.

Dịch vụ này đem lại cho khách hàng sự tiện lợi, giúp khách hàng tra cứu thông tin giao dịch thanh toán quốc tế một cách dễ dàng, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Cụ thể dịch vụ hỗ trợ: Truy vấn điện Swift Thư tín dụng/Tu chỉnh Thư tín dụng; Truy vấn thông tin/tình trạng bộ chứng từ xuất nhập khẩu; và Truy vấn số dư bộ chứng từ xuất nhập khẩu chưa thanh toán.

PL