Eximbank tổ chức đại hội đồng cổ đông lần 2 vào cuối tháng 5

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) vừa thông báo sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 lần thứ 2 vào ngày 26.5.

Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần 2 vào cuối tháng 5 - Ảnh: Ngọc Thạch

Ngày 26.5 rơi vào ngày chủ nhật nhưng cũng là ngày cuối cùng Eximbank phải tổ chức đại hội bởi theo quy định ĐHĐCĐ tổ chức lần 2 sau 30 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ lần 1 không thành. Người ký thông báo triệu tập ĐHĐCĐ lần này là ông Ngô Thanh Tùng - Thành viên HĐQT Eximbank thay vì Chủ tịch HĐQT - ông Lê Minh Quốc.

Cách đây vài ngày, ông Lê Minh Quốc đã thực hiện ủy quyền cho ông Ngô Thanh Tùng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT, bao gồm không giới hạn các công việc như triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT; quyết định việc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản; chuẩn bị nội dung, tài liệu, chương trình phục vụ cuộc họp HĐQT; thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định của HĐQT…

Trong lần ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức ngày 26.4 chỉ có 198 nhà đầu tư với tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm 57,62%, tương ứng 708,3 triệu cổ phiếu đến tham dự, không đáp ứng tỉ lệ 65% theo quy định nên ban tổ chức đã phải tuyên bố hoãn. Nguyên nhân do nhóm cổ đông nắm tỷ lệ cổ phiếu lớn vừa nhận chuyển nhượng đến nhưng không làm thủ tục đăng ký tham gia đại hội.

Trước khi ĐHĐCĐ lần 1, một số thành viên HĐQT Eximbank đã gửi yêu cầu Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp với nội dung thay đổi lãnh đạo, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT Lê Minh Quốc và bầu Chủ tịch HĐQT mới; xem xét thông qua các thủ tục pháp lý cho việc gia hạn chức danh Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Quyết - Thành viên HĐQT; xem xét Nghị quyết 112 ngày 22.3 của HĐQT… Tuy nhiên cuộc họp này đã không được triệu tập, nhóm cổ đông đề nghị họp vào ngày 6.5 nhưng cũng không thành và dự kiến trong tuần này sẽ diễn ra cuộc họp với nội dung trên.

Sau khi HĐQT Eximbank ra Nghị quyết 112 bầu bà Lương Thị Cẩm Tú - Thành viên HĐQT Eximbank vào ghế Chủ tịch HĐQT vào ngày 22.3, bãi nhiệm ông Lê Minh Quốc. Ông Lê Minh Quốc đã có đơn gửi Tòa án nhân dân TP.HCM ra biện pháp khẩn cấp tạm thời dừng việc thực hiện Nghị quyết 112 của HĐQT Eximbank. Do đó, ông Lê Minh Quốc vẫn ngồi ghế Chủ tịch HĐQT cho đến nay.

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày Tòa án nhân dân TP.HCM ra quyết định khẩn cấp dừng thực hiện Nghị quyết 112 nhưng chưa đưa ra xét xử, một số thành viên HĐQT Eximbank thực hiện các bước tổ chức cuộc họp bầu lại Chủ tịch HĐQT. Luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty luật Basico cho rằng: “Mặc dù Tòa án chưa xét xử nhưng các thành viên HĐQT Eximbank thực hiện theo đúng các quy định của luật Doanh nghiệp, điều lệ Eximbank để có thể tiến hành họp và ban hành Nghị quyết bầu chủ tịch là điều hoàn toàn có thể xảy ra”.

ĐHĐCĐ lần 2 có thành công hay không đang phụ thuộc vào việc sắp xếp nhân sự cấp cao.

Thanh Xuân