Eximbank: Thêm 3.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa quyết định tăng thêm 3.000 tỷ đồng tài trợ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời cũng giảm lãi suất cho vay xuống còn 6,6%/năm.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268650/Default.aspx