Eximbank thêm 3.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Eximbank công bố sẽ bổ sung thêm 3.000 tỷ đồng vào nguồn vốn của chương trình hỗ trợ xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080922095725550P0C6/eximbank-them-3000-ty-dong-ho-tro-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau.htm