Eximbank: Sẽ bổ sung thêm 3.000 tỷ đồng hỗ trợ DN xuất nhập khẩu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Eximbank đang triển khai cho doanh nghiệp nhập khẩu vay USD với các hình thức: doanh nghiệp chịu rủi ro về tỷ giá; ngân hàng bảo hiểm rủi ro theo hợp đồng tỷ giá cố định, bảo hiểm rủi ro theo hợp đồng quyền chọn và bảo hiểm rủi ro theo hợp đồng tỷ giá kì hạn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=96684