Eximbank: Cổ đông ngoại đặt vấn đề 'thanh lọc' HĐQT

Đó là một trong những nội dung quan trọng mà cổ đông chiến lược đến từ Nhật Bản - là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) – gửi tới Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; Mã: EIB) và Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của ngân hàng này.

Đầu tư vào Eximbank từ năm 2008, SMBC hiện đang nắm giữ 185 triệu cổ phiếu EIB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 15%. (Ảnh: Internet)

Theo SMBC, trong chương trình họp ĐHĐCĐ 2019, kết quả kinh doanh của EIB trong năm 2018 và báo cáo hoạt động của HĐQT sẽ được công bố cho các cổ đông. Ngoài ra, các cổ đông cũng cần biểu quyết để quyết định ngân sách hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

Do đó, các cổ đông cần xem xét những việc sau: (1) Cơ cấu HĐQT hiện tại có tạo ra được kết quả kinh doanh đáp ứng được kỳ vọng hay không hay việc cắt giảm quy mô HĐQT (ví dụ: còn 7 thành viên) có thể mang lại lợi ích tốt hơn cho EIB ở phương diện tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động không; (2) Bỏ phiếu thể hiện sự tín nhiệm của cổ đông đối với từng thành viên HĐQT (với mức “Tín nhiệm” hoặc “Không tín nhiệm”); (3) Bỏ phiếu miễn nhiệm các thành viên HĐQT không đạt phiếu bầu “Tín nhiệm” chiếm trên 51% số phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự ĐHĐCĐ 2019.

Đáng chú ý, SMBC cũng kiến nghị đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ 2019 của Eximbank nội dung “nhận định vấn đề và kiến nghị của Ủy ban Độc lập của EIB”. Theo đó, Ủy ban Độc lập thuộc HĐQT đã nhận được một số vấn đề tồn tại và đã đưa ra các kiến nghị khắc phục tương ứng nhằm gia tăng hiện quả quản trị doanh nghiệp của EIB. “Các vấn đề đã được nhận định và kiến nghị khắc phục đó cần được thông tin đến cho các cổ đông để các cổ đông biết và đóng góp ý kiến” – cổ đông chiến lược của EIB nêu quan điểm.

Nếu kiến nghị của SMBC được thông qua, cái tên nào sẽ phải rời HĐQT Eximbank?

Chưa rõ Ủy ban Độc lập mà SMBC đã đề cập có vai trò ra sao, cũng như các nhận định và kiến nghị khắc phục mà họ đã đưa ra cho HĐQT EIB cụ thể thế nào. Nhưng việc SMBC đề nghị thông tin để cho các cổ đông biết và đóng góp ý kiến về các nội dung này là rất đáng chú ý. Trong trường hợp các nhận định và ý kiến mà Ủy ban Độc lập này đưa ra có liên quan đến các lãnh đạo EIB thì nó hẳn sẽ rất có ý nghĩa trong việc “bỏ phiếu thể hiện sự tín nhiệm của cổ đông đối với từng thành viên HĐQT” – nếu đề nghị của SMBC được thông qua.

Trong các nội dung kiến nghị, SMBC cũng đưa nội dung về việc từ chức của ông Yasuhiro Saitoh. “Ông Yasuhiro Saitoh từ chức khỏi các vị trí Thành viên và Phó Chủ tịch HĐQT của EIB cùng tất cả các vị trí thuộc các ủy ban HĐQT” - có thể hiểu song song với việc kiến nghị xem xét sự cần thiết của việc cắt giảm quy mô HĐQT, SMBC cũng đã sẵn sàng rút một đại diện của mình khỏi HĐQT EIB.

Được biết, HĐQT Eximbank hiện có 10 thành viên, gồm ông Lê Minh Quốc (Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT độc lập), ông Đặng Anh Mai (Phó Chủ tịch HĐQT); ông Yasuhiro Saitoh (Phó Chủ tịch HĐQT) và các thành viên: Lê Văn Quyết, Hoàng Tuấn Khải, Yutaka Moriwaki, Cao Xuân Ninh, Nguyễn Quang Thông, Lương Thị Cẩm Tú, Ngô Thanh Tùng.

Nhấn mạnh rằng, trong số 10 thành viên HĐQT nêu trên của Eximbank thì có tới 5 cái tên được giới thiệu tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 bởi HĐQT cũ, là các ông: Lê Văn Quyết, Đặng Anh Mai, Nguyễn Quang Thông, Hoàng Tuấn Khải, Lê Minh Quốc.

Có nghĩa rằng, về mặt lý thuyết, họ sẽ không phải đại diện vốn của nhóm cổ đông nào. Nhưng nên nhớ, khi đã trúng cử HĐQT Eximbank, mỗi người này vẫn có một lá phiếu biểu quyết cho các quyết sách thuộc thẩm quyền HĐQT của ngân hàng – bao gồm cả việc bầu Chủ tịch hay bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Khi ấy, các nhóm cổ đông lớn ở Eximbank nếu muốn gia tăng ảnh hưởng trong ban quản trị ngân hàng, dĩ nhiên cũng phải tranh thủ sự “đồng thuận” của các thành viên HĐQT này.

Xuân Thắng