EVN: Vốn đầu tư tháng 2 đạt 8.000 tỷ đồng

(ĐTCK) Trong tháng 2, giá trị khối lượng thực hiện vốn đầu tư toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước đạt 8.000 tỷ đồng.

Ảnh Internet

Lũy kế 2 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện vốn đầu tư ước đạt 14.239 tỷ đồng, trong đó giá trị giải ngân là 8.536 tỷ đồng.

Về sản lượng điện, sản lượng toàn hệ thống tháng 2 đạt 9,78 tỷ kWh; lũy kế 2 tháng đạt 22,2 tỷ kWh, tăng 12,16% so với cùng kỳ năm 2014. Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 2 là 9,6 tỷ kWh, lũy kế 2 tháng đầu năm là 21,69 tỷ kWh, tăng 12,68% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó thủy điện chiếm 33,79%, nhiệt điện than chiếm 30,76%, tua-bin khí chiếm 34,27%, nhiệt điện dầu chiếm 0,01% và nhập khẩu Trung Quốc chiếm 1,16%. Điện thương phẩm tháng 2/2015 ước đạt 9,68 tỷ kWh, lũy kế 2 tháng đạt 20,669 tỷ kWh, tăng 13,67% so cùng kỳ năm 2014, trong đó điện thương phẩm nội địa tăng 14%: miền Bắc tăng 16,07%, miền Trung tăng 8,8%, miền Nam tăng 13,19%.

Mai Phương