EVN tiếp tục tạm dừng mua điện Trung Quốc

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10/2016.

Theo đó, trong tháng 10/2016, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 15,78 tỷ kWh, bình quân ngày đạt 509 triệu kWh. Sản lượng và công suất cao nhất đạt 535,9 triệu kWh (ngày 4/10) và 26.495 MW (ngày 21/10). Lũy kế 10 tháng sản lượng toàn hệ thống đạt 152,5 tỷ kWh, tăng 11,89% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng ước đạt 15,43 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2016, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 147,72 tỷ kWh, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó thủy điện chiếm 35,45%, nhiệt điện than chiếm 37,05%, tua-bin khí chiếm 26,04%, nhiệt điện dầu chiếm 0,76%, nhập khẩu chiếm 0,79% (trong tháng 10/2016 tiếp tục tạm dừng mua điện Trung Quốc).

EVN tiếp tục tạm dừng mua điện Trung Quốc - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Tháng 10/2016, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 13,7 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng năm 2016, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 132,55 tỷ kWh, tăng 11,34% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 11,42%.

Về tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, về lưới điện: Trong tháng 10/2016, các đơn vị đã khởi công 17 công trình, hoàn thành đóng điện 17 công trình (01 công trình 500kV, 3 công trình 220kV và 13 công trình 110kV). Trong đó, các công trình trọng điểm như: đấu nối mạch 2 đường dây 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa, trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn và đấu nối, trạm biến áp 110kV Vân Trung, nâng công suất trạm biến áp 110kV Song Khê... Lũy kế 10 tháng năm 2016, đã khởi công 172 công trình và đóng điện 194 công trình 110 -500kV.
Các dự án cấp điện nông thôn, hải đảo: Đã khởi công thêm Dự án Cấp điện nông thôn tại tỉnh Khánh Hòa (thuộc Chương trình Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020 được cấp vốn ngân sách năm 2016).

Thực hiện giá trị đầu tư xây dựng: Giá trị đầu tư xây dựng toàn Tập đoàn trong 10 tháng năm 2016 ước đạt 106.682 tỷ đồng (bằng 80,5% kế hoạch), giá trị giải ngân đạt 89.707 tỷ đồng (bằng 67,68% kế hoạch).

Về công tác trong tháng 11/2016, EVN dự kiến phụ tải của hệ thống điện có thể đạt bình quân 516 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 28.720 MW. Công suất khả dụng của hệ thống điện quốc gia khoảng từ 30.000 - 32.000 MW (chưa tính nhiệt điện dầu). Hệ thống điện (HTĐ) tiếp tục truyền tải cao trên đường dây 500kV từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam. Hệ thống điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải và có dự phòng.

VĂN HUY