EVN sẽ cắt điện ở nhiều địa phương trên toàn quốc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tập đoàn Điện lực VN (EVN) vừa yêu cầu các địa phương cắt giảm 1.000 MW điện trong ngày 15/3 và 500 MW trong ngày 16/3 với lý do thiếu khí để sản xuất điện.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=45695