EVN không nhất trí với đề án chia tách tập đoàn

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đề án tái cơ cấu ngành điện chỉ đề cập việc chia tách các đơn vị của tập đoàn mà không xem xét các đơn vị sản xuất điện khác cũng thuộc sở hữu Nhà nước