EVN được quyết tăng giá điện 20%/năm: Bộ Công Thương lên tiếng

Theo đự thảo mới, EVN được trao quyền tăng tổi đa 20% giá điện mỗi năm và giảm không giới hạn tỷ lệ...

Nhiều đơn vị cho rằng EVN được trao quyền quá lớn, tăng tối đa 20%/năm trong bối cảnh lạm phát mỗi năm gần đây chưa bao giờ vượt 20%.

Bộ Công Thương vừa có thông tin phản hồi về nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân thay thế Quyết định số 69/2013.

Theo dự thảo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được trao quyền điều chỉnh giá điện tới tối đa 20%, biên độ dao động mỗi lần là 3-5%. Thời hạn điều chỉnh giảm từ 6 tháng xuống 3 tháng.

Bộ Công Thương cho biết, theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012, giá bán lẻ điện do đơn vị bán lẻ điện xây dựng trên cơ sở khung giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Tại Quyết định số 69, EVN được phép điều chỉnh giảm giá bán điện khi giá bán điện bình quân cơ sở cập nhật thấp hơn giá bán điện bình quân hiện hành, quyết định tăng giá bán điện bình quân từ 7 đến dưới 10% sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận.

"Do vậy đề xuất quy định được phép quyết định điều chỉnh giảm giá điện (không giới hạn tỷ lệ giảm), quyết định tăng giá bán điện bình quân ở mức từ 3% đến dưới 5% là phù hợp với quy định tại Luật Điện lực, phù hợp với định hướng của Chính phủ về việc điều hành giá điện theo cơ chế thị trường”, Bộ Công Thương nêu.

Bộ Công Thương cho biết sẽ giám sát việc thực hiện điều chỉnh giá bán điện bình quân theo quy định. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu EVN giảm hoặc dừng tăng giá bán điện bình quân.

Về thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân là từ 6 tháng giảm xuống 3 tháng và ngưỡng điều chỉnh tăng giá điện, Bộ Công thương cho biết, trong năm 2015 và từ đầu năm 2016 đến nay, Bộ đã phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành đã xem xét đánh giá việc thực hiện Quyết định số 69.

"Các bộ ngành và nhiều chuyên gia kinh tế đều thống nhất việc quy định tần suất điều chỉnh tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá bán điện liên tiếp là 6 tháng sẽ không phản ánh kịp thời biến động của các các thông số đầu vào cơ bản trong năm. Mức tăng giá tối thiểu 7% trở lên cũng được đánh giá là cao, mỗi lần tăng giá điện sẽ có tác động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô và chính sách an sinh xã hội", văn bản nêu.

Do đó, dự thảo Quyết định 69 đã sửa đổi, EVN được điều chỉnh giá điện trong những trường hợp sau khi tính toán cập nhật, giá bán điện bình quân tính toán thấp hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá, EVN có trách nhiệm điều chỉnh giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng, lập hồ sơ báo cáo liên Bộ Tài chính - Công Thương để kiểm tra.

Sau khi tính toán cập nhật, giá bán điện bình quân tính toán cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ngoài khung giá quy định, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định.

Trước đó, trong văn bản góp ý gửi Bộ Công Thương, VCCI nhận định: "Dự thảo đã mở rộng thẩm quyền quyết định việc tăng giá điện từ chỗ EVN không được quyết định tăng/giảm giá điện theo Quyết định 69, đến chỗ EVN được chủ động quyết định tăng đến 20% giá điện mỗi năm. Thẩm quyền của Bộ Công Thương cũng tăng tương ứng từ chỗ được quyết định tăng tối đa 20% mỗi năm lên đến 40% mỗi năm. Đây là sự mở rộng thẩm quyền tương đối lớn và cần được xem xét, cân nhắc”.

Theo số liệu thống kê từ năm 1995 đến nay, lạm phát của Việt Nam có sự biến động mạnh giữa các năm, nhưng không có năm nào vượt quá 20%. Như vậy, việc trao cho EVN thẩm quyền quyết định việc tăng giá điện tối đa lên đến 20% mỗi năm và Bộ Công Thương lên đến 40% là khá cao so với mức biến động giá bình thường.

Bạch Dương