EVFTA: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt phát triển?

Hiệp định EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và đối tác, tạo chỗ đứng vững chắc hơn tại thị trường rất lớn EU...

Quý vị có thông tin phù hợp với chuyên mục xin gửi về:
Email: media@dddn.com.vn

Đinh Thanh - Hoàng Hưng

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/evfta-co-hoi-lon-cho-doanh-nghiep-viet-phat-trien-166674.html