Evergrande có thêm thời gian tái cơ cấu nợ

Ngày 4/12, tòa án Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã ra phán quyết đến cuối tháng 1/2024, tập đoàn bất động sản Evergrande của Trung Quốc phải đưa ra kế hoạch tái cơ cấu nợ. Động thái trên giúp tập đoàn này có thêm thời gian để lên kế hoạch nhằm tránh nguy cơ bị phát mại.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/evergrande-co-them-thoi-gian-tai-co-cau-no-103531.htm