Eve Longoria trở thành “bà” Eva Longoria Parker

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Ngôi sao trong phim Desperate Housewives, Eva Longoria đã chính thức thêm tên họ của Tony Parker vào sau tên của mình, trở thành bà Eva Longoria Parker.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/VHGT/29373/default.aspx