EVE (hợp nhất) lãi quý III tăng 68%, 9 tháng lãi gần 75 tỷ đồng

EVE lãi sau thuế quý III/2016 hơn 32 tỷ đồng, tăng mạnh 68% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE - HOSE) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2016, với doanh thu thuần đạt 237 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của EVE giảm 6% giúp lợi nhuận gộp của EVE tăng mạnh 19% và đạt 79,7 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2016 của EVE đạt hơn 6 tỷ đồng, tăng mạnh 48% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí tài chính lại gấp 2,8 lần cùng kỳ và đạt 4,5 tỷ đồng.

Kỳ này, EVE lỗ khoảng 210 triệu đồng từ công ty liên doanh, liên kết, cùng kỳ khoản lỗ này của công ty hơn 1 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của EVE quý III/2016 đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, EVE lãi sau thuế quý III/2016 hơn 32 tỷ đồng, tăng mạnh 68% so với cùng kỳ năm trước.

EVE (hợp nhất) lãi quý III tăng 68%, 9 tháng lãi gần 75 tỷ đồng - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của EVE đạt 615 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ, tuy nhiên, công ty vẫn lãi sau thuế 74,5 tỷ đồng, tăng 7% so với 9 tháng đầu năm 2015 và hoàn thành 50% kế hoạch cả năm 2016.