EVE chốt kế hoạch phát hành chứng chỉ lưu ký tại Hàn Quốc

Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Everpia (EVE) vừa thông qua kế hoạch phát hành chứng chỉ lưu ký tại Hàn Quốc (Korean Depositary Receipt - KDR).

EVE chốt kế hoạch phát hành chứng chỉ lưu ký tại Hàn Quốc - Ảnh 1

Ảnh Internet

Theo đó, EVE dự kiến sẽ phát hành tối đa 15 triệu cổ phần, mệnh 10.000 đồng/cổ phần. KDR sẽ được phát hành bởi ngân hàng phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cơ sở số cổ phiếu phát hành mới được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. KDR sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc.

Đợt phát hành này của EVE nhằm thu xếp vốn mua đất và xây dựng nhà máy mới tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và bổ sung vốn lưu động. Thời gian phát hành dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2017 và có thể thay đổi dựa trên quyết định của HĐQT.

H.Hòe