EV-DO tác động lên các giới hạn của băng rộng di động

Khi nói đến băng rộng di động, EV-DO đã là một tiêu chuẩn. Năm 1998, khi được giới thiệu đầu tiên, EV-DO là công nghệ vô tuyến đầu tiên truyền dữ liệu với tốc độ trên 1Mbit/s. EV-DO là công nghệ băng rộng di động đầu tiên có tốc độ trao đổi dữ liệu lên tới 2,4Mbps, tương đương với những kết nối hữu tuyến như Ethernet, cáp hoặc DSL và nó đã làm biến đổi công nghiệp vô tuyến