Eurocham-cầu nối quan hệ đầu tư EU-Việt Nam

    Báo VTC News
    Gốc

    Thành lập từ những năm 80 ở một làng nghề truyền thống tại một tỉnh thuần nông thuộc đồng bằng Bắc Bộ, tới nay công ty Thương mại Hà Tây đã có sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất sang nhiều nước trên thế giới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/273148/Default.aspx