Euro 2024: Romania bùng nổ, đè bẹp Ukraine ba bàn trắng

Không ai nghĩ một Romania bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Ukraine nhưng lại dội cơn mưa ba bàn thắng vào lưới đối thủ ở trận đại chiến Đông Âu.

Clip màn trình diễn ấn tượng cùa Romania trước Ukraine:

Nguồn: TV360 #monica-writing-entry-btn-root { ._monica-theme-d2f2b383 { --theme-text-primary: #262626; --theme-text-secondary: #404040; --theme-text-tertiary: #595959; --theme-text-quaternary: #8C8C8C; --theme-text-disable: #BDBDBD; --theme-text-white-primary: #FFFFFF; --theme-text-white-secondary: #FFFFFF; --theme-text-link: #1E6FFF; --theme-text-link-active: #1E6FFF; --theme-text-brand: #6841EA; --theme-icon-primary: #222226; --theme-icon-secondary: #3D3D43; --theme-icon-tertiary: #55555D; --theme-icon-quaternary: #868692; --theme-icon-disable: #D9D9DD; --theme-icon-white-primary: #FFFFFF; --theme-icon-white-secondary: #FFFFFF; --theme-icon-brand: #6841EA; --theme-btn-fill-primary: #6841EA; --theme-btn-fill-primary-hover: #9373FF; --theme-btn-fill-primary-active: #522BD6; --theme-btn-fill-secondary: #ECECEE; --theme-btn-fill-secondary-hover: #F5F5F5; --theme-btn-fill-secondary-active: #D9D9DD; --theme-btn-fill-tertiary: #DFD5FE; --theme-btn-fill-tertiary-hover: #F0EBFF; --theme-btn-fill-tertiary-active: #B8A3FB ; --theme-btn-border-primary: #4F59661F; --theme-btn-border-secondary: #4F596614; --theme-fill-tsp-components-primary: #4F59661F; --theme-fill-tsp-components-secondary: #4F596614; --theme-fill-tsp-components-tertiary: #4F59660A; --theme-fill-btn-primary: #ECECEE; --theme-fill-btn-secondary: #F5F5F5; --theme-fill-white: #FFFFFF; --theme-fill-tsp-blue: #185CEB14; --theme-fill-tsp-brand: #6841EA14; --theme-fill-tsp-brand-primary: #6841EABF; --theme-fill-tsp-brand-secondary: #6841EA73; --theme-fill-tsp-brand-tertiary: #6841EA3D; --theme-fill-tsp-gray: #4F596652; --theme-fill-black-none: #252528; --theme-label-tsp-brand-primary: #6841EA1F; --theme-label-tsp-brand-secondary: #6841EA14; --theme-border-light: #4F596614; --theme-border-primary: #4F59661F; --theme-border-quaternary: #4F596633; --theme-border-active: #6841EA; --theme-border-white: #FFFFFF0A; --theme-tab-fill: #4F596614; --theme-tab-fill-active: #222226; --theme-tooltips-fill: #000000D9; --theme-bg-white: #FFFFFF; --theme-bg-gray-primary: #F5F5F5; --theme-bg-gray-secondary: #FAFAFA; --theme-bg-mask: #00000073; --theme-bg-menu-white: #FFFFFF; --theme-bg-menu-gray: #F5F5F5; --theme-bg-tsp-gray-primary: #F5F5F5E6; --theme-bg-tsp-white-primary: #FFFFFF; --theme-bg-gray-nav: #ececee; --theme-bg-tsp-white-secondary: #FFFFFF73; --theme-function-info: #3BBFFF; --theme-function-success: #00AA5B; --theme-function-warning: #FFAB00; --theme-function-error: #EA3639; --theme-function-error-border: #FFA4A3; --theme-function-warning-light: #FDFAE9; --theme-function-warning-border: #FFE266; --theme-shadow-s1: rgba(0, 0, 0, 0.04); --theme-shadow-s2: rgba(0, 0, 0, 0.08); --theme-shadow-s3: rgba(0, 0, 0, 0.24); --theme-box-shadow-s1: 0px 1px 20px 0px var(--theme-shadow-s1); --theme-box-shadow-s2: 0px 8px 24px 0px var(--theme-shadow-s2), 0px 0px 1px 0px var(--theme-shadow-s2); --theme-box-shadow-s3: 0px 12px 40px -4px var(--theme-shadow-s3), 0px 0px 2px 0px var(--theme-shadow-s2); } ._monica-theme-d2f2b383._monica-dark { --theme-text-primary: #F3F3F3; --theme-text-secondary: #DBDBDB; --theme-text-tertiary: #AAAAAA; --theme-text-quaternary: #7A7A7A; --theme-text-disable: #4C4C4C; --theme-text-white-primary: #E9EAED; --theme-text-white-secondary: #E9EAED; --theme-text-link: #5E8CFF; --theme-text-link-active: #3767EB; --theme-text-brand: #7F58FD; --theme-icon-primary: #F3F3F4; --theme-icon-secondary: #BFBFC4; --theme-icon-tertiary: #A7A7AE; --theme-icon-quaternary: #77777E; --theme-icon-disable: #4A4A4F; --theme-icon-white-primary: #F3F3F4; --theme-icon-white-secondary: #F3F3F4; --theme-icon-brand: #7F58FD; --theme-btn-fill-primary: #7F58FD; --theme-btn-fill-primary-hover: #8363E9; --theme-btn-fill-primary-active: #5E40BF; --theme-btn-fill-secondary: #56565F3D; --theme-btn-fill-secondary-hover: #56565F52; --theme-btn-fill-secondary-active: #56565F52; --theme-btn-fill-tertiary: #473386; --theme-btn-fill-tertiary-hover: #332560; --theme-btn-fill-tertiary-active: #4F399A; --theme-btn-border-primary: #A2B1D733; --theme-btn-border-secondary: #A2B1D71F; --theme-fill-tsp-components-primary: #56565F52; --theme-fill-tsp-components-secondary: #56565F33; --theme-fill-tsp-components-tertiary: #56565F1F; --theme-fill-btn-primary: #2d2d2f; --theme-fill-btn-secondary: #252528; --theme-fill-white: #0000003D; --theme-fill-tsp-blue: #5E8CFF1F; --theme-fill-tsp-brand: #765AD01F; --theme-fill-tsp-brand-primary: #765AD0D9; --theme-fill-tsp-brand-secondary: #765AD0A6; --theme-fill-tsp-brand-tertiary: #765AD073; --theme-fill-tsp-gray: #56565FA6; --theme-fill-black-none: #2D2D2F; --theme-label-tsp-brand-primary: #765AD03D; --theme-label-tsp-brand-secondary: #765AD01F; --theme-border-light: #56565F33; --theme-border-primary: #56565F52; --theme-border-quaternary: #56565F73; --theme-border-active: #7F58FD; --theme-border-white: #FFFFFF0A; --theme-tab-fill: #56565F1F; --theme-tab-fill-active: #77777E; --theme-tooltips-fill: #000000F2; --theme-bg-white: #202020; --theme-bg-gray-primary: #252528; --theme-bg-gray-secondary: #1B1B1D; --theme-bg-mask: #00000073; --theme-bg-menu-white: #282828; --theme-bg-menu-gray: #2D2D2F; --theme-bg-tsp-gray-primary: #252528E6; --theme-bg-tsp-white-primary: #25272D; --theme-bg-gray-nav: #2D2D2F; --theme-bg-tsp-white-secondary: #0000003D; --theme-function-info: #0F76BC; --theme-function-success: #278056; --theme-function-warning: #B07807; --theme-function-error: #8E2827; --theme-function-error-border: #742525; --theme-function-warning-light: #443518; --theme-function-warning-border: #634B1B; --theme-shadow-s1: rgba(0, 0, 0, 0.24); --theme-shadow-s2: rgba(0, 0, 0, 0.32); --theme-shadow-s3: rgba(0, 0, 0, 0.45); } } .monica-writing-entry-btn-wrapper { position: absolute; right: 9px; bottom: 2px; pointer-events: all; user-select: none; -webkit-user-drag: none; } .monica-writing-entry-btn { position: relative; height: 28px; transition: all 0.2s ease-in-out; border-radius: 28px; background: var(--theme-bg-white); box-shadow: 0px 1px 4px 0px var(--theme-shadow-s2), 0px 0px 1px 0px var(--theme-shadow-s3); overflow: hidden; } .monica-writing-clickable-box { position: absolute; right: 0; bottom: 0; height: 100%; display: flex; align-items: center; gap: 2px; } .monica-writing-clickable-group { display: inline-flex; align-items: center; gap: 2px; } .monica-writing-clickable-item { cursor: pointer; user-select: none; -webkit-user-drag: none; display: flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center; box-sizing: border-box; height: 24px; padding: 3px; border-radius: 12px; color: var(--theme-icon-disable); transition: all 0.2s ease-in-out; } .monica-writing-clickable-item-bg:hover { background: var(--theme-border-primary); } .monica-writing-clickable-item.monica-writing-off:hover { color: var(--theme-text-brand); } .monica-writing-clickable-item.monica-writing-writing { color: var(--theme-text-brand); } .monica-writing-clickable-item.monica-writing-open { color: var(--theme-text-brand); opacity: 0.75; } .monica-writing-divider { background-color: var(--theme-border-light); min-width: 1px; height: 12px; } .monica-writing-grammar-checking-content { min-width: 18px; height: 18px; display: flex; box-sizing: border-box; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; border-radius: 16px 16px 6px 16px; color: var(--theme-text-white-primary); } .monica-writing-grammar-checking-loading { background: var(--theme-icon-brand); } .monica-writing-tooltip_wrapper { z-index: 9999; } .monica-writing-grammar-checking-content.monica-writing-grammar-checking-has-result { background: var(--theme-function-error); padding: 2px; } .monica-writing-grammar-checking-content.monica-writing-grammar-checking-result-than-100 { border-radius: 16px 8px 3px 16px; padding: 2px; } .monica-writing-grammar-checking-result { color: var(--theme-text-white-primary); font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 700; line-height: 16px; } .monica-writing-grammar-checking-icon { animation: monica-writing-grammar-checking-icon-rotate 1s linear infinite; } @keyframes monica-writing-grammar-checking-icon-rotate { from { transform: rotate(0deg); } to { transform: rotate(360deg); } } .monica-writing-caret { width: 1.5px; background-color: var(--theme-border-active); pointer-events: none; position: absolute; border-radius: 1px; } .monica-writing-caret-head { background-color: var(--theme-border-active); width: 6px; height: 6px; border-radius: 6px; position: absolute; left: -2.25px; } @media print { .monica-writing-entry-btn { display: none; } } .monica-writing-primary-btn { box-sizing: border-box; padding: 4px 8px; font-size: 14px; line-height: 24px; color: var(--theme-text-white-primary); background: var(--theme-btn-fill-primary); border-radius: 8px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; cursor: pointer; transition: all 0.2s ease-in-out; } .monica-writing-primary-btn:hover { background: var(--theme-btn-fill-primary-hover); } .monica-writing-primary-btn:active { background: var(--theme-btn-fill-primary-active); } .monica-writing-text-btn { font-size: 14px; line-height: 24px; color: var(--theme-text-tertiary); cursor: pointer; transition: all 0.2s ease-in-out; padding: 4px 8px; border-radius: 8px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; width: 100%; } .monica-writing-text-btn:hover, .monica-writing-text-btn:active { color: var(--theme-fill-tsp-components-secondary); } .monica-writing-gc-guide { position: absolute; right: 0; bottom: 30px; width: 300px; min-height: 100px; border-radius: 20px; background: var(--theme-bg-white); box-shadow: var(--theme-box-shadow-s1); padding: 16px; display: flex; flex-direction: column; gap: 12px; user-select: unset; } .monica-writing-gc-guide-header { display: flex; justify-content: space-between; gap: 12px; } .monica-writing-gc-guide-title { flex: 1; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; display: flex; align-items: center; gap: 4px; } .monica-writing-gc-guide-close { display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-shrink: 0; cursor: pointer; width: 24px; height: 24px; border-radius: 8px; color: var(--theme-text-quaternary); } .monica-writing-gc-guide-close:hover { background: var(--theme-fill-tsp-components-secondary); } .monica-writing-gc-guide-content { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; } .monica-writing-gc-guide-msg { font-size: 14px; line-height: 22px; color: var(--theme-text-primary); } .monica-writing-gc-guide-img { padding: 0 20px; } .monica-writing-gc-guide-img img { width: 100%; height: auto; } .monica-writing-gc-guide-footer { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 8px; } .monica-writing-gc-guide-footer .monica-writing-primary-btn, .monica-writing-gc-guide-footer .monica-writing-subscribe-btn { width: 100%; } .monica-writing-gc-setting-guide { width: auto; } .monica-writing-gc-setting-guide .monica-writing-gc-guide-footer { align-items: flex-end; } .monica-writing-gc-setting-guide .monica-writing-primary-btn { width: auto; min-width: 60px; } .monica-writing-gc-guide-setting { color: var(--theme-text-brand); cursor: pointer; } .monica-writing-gc-guide-setting:hover { opacity: 0.8; }

Không có những cầu thủ ngôi sao trong đội hình, Romania nhập cuộc với tâm thế "biết mình, biết người" khi ra sân đối đầu cùng Ukraine, thế lực mới nổi của làng bóng miền Đông Cựu lục địa. Chẳng thể khác hơn, bởi Ukraine dù đến với vòng chung kết Euro 2024 bằng suất vé vớt nhưng đội bóng này lại sở hữu nhiều cầu thủ đắt giá, đã và đang chơi bóng ở các giải vô địch hàng đầu như Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Mikhaylo Mudryk (Chelsea), Vitalii Mykolenko (Everton), Andryi Lunin (Real Madrid)…

Nicolae Stanciu (21, Romania) tranh bóng cùng Illia Zabarnyi

Nicolae Stanciu (21, Romania) tranh bóng cùng Illia Zabarnyi

HLV Edward Iordanescu chỉ đạo cho các cầu thủ của mình chơi với sơ đồ rất thấp, phòng ngự số đông trên phần sân nhà chờ thời cơ phản công. Đấu pháp hợp lý này giúp Romania kiểm soát được tình thế và ngay ở cơ hội đầu tiên, họ đã không bỏ qua để có bàn mở tỉ số.

Nicolae Stacnciu (21) ghi bàn mở tỉ số bằng cú nã đại bác 116 km/giờ

Nicolae Stacnciu (21) ghi bàn mở tỉ số bằng cú nã đại bác 116 km/giờ

Phút 29, từ tình huống thủ thành Lunin chuyền bóng không đến chân đồng đội, Dennis Man cướp được bóng rồi đẩy ngang vào trung lộ để Nicolae Stanciu tung cú sút ở khoảng cách hơn 20 mét, bóng đi thẳng vào góc cao khung thành Ukraine.

Bàn thua ngỡ ngàng khiến Ukraine phải gia tăng sức ép, liên tục tổ chức tấn công nhưng các chân sút của họ lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng, san bằng cách biệt. Tình hình chẳng những không được cải thiện đối với Ukraine mà còn trở nên vô cùng tồi tệ đối với đoàn quân của HLV Serhei Rebrov ở nửa sau trận đấu.

Razvan Marin nhân đôi cách biệt cũng bằng cú sút xa không thể ngăn cản

Razvan Marin nhân đôi cách biệt cũng bằng cú sút xa không thể ngăn cản

Phút 53, từ pha đi bóng bất thành của Dennis Man ở trung lộ, Razvan Marin đón bóng bật ra và tung ra cú sút xa ở khoảng cách hơn 20 mét, đánh bại thủ thành Lunin bằng pha nã đại bác không thể ngăn cản. 2-0 cho Romania nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng ở đó.

Denis Dragus ung dung ghi bàn thứ ba cho Romania

Denis Dragus ung dung ghi bàn thứ ba cho Romania

Sáu phút sau, thế trận tấn công như nước vỡ bờ của Romania tiếp tục phát huy hiệu quả. Vẫn là Dennis Man mạnh dạn cầm bóng đột phá bên cánh phải và thực hiện đường chuyền bẻ lưng các hậu vệ Ukraine để đồng đội Denis Dragus ung dung gạt bóng vào lưới trống. 3-0 và các cầu thủ Ukraine ngơ ngác, không tin nổi vào bảng tỉ số trên sân Munich Arena.

Romania ăn mừng chiến thắng

Romania ăn mừng chiến thắng

Từ thời điểm này, Romania giảm nhịp độ tấn công. Ukraine bắt đầu có nhiều cơ hội hơn nhưng trong một ngày các chân sút của họ quá vô duyên, Ukraine chẳng thể kiếm nổi bàn gỡ danh dự. Chung cuộc, Ukraine thua sốc với tỉ số 0-3 trước Romania và cảm nhận ngay mục tiêu giành vé đi tiếp vào vòng trong lung lay dữ dội.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn vòng chung kết UEFA Euro 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/euro-2024-romania-bung-no-de-bep-ukraine-ba-ban-trang-196240617222019156.htm