Euro 2024: Không thắng nổi Slovenia, tuyển Anh vẫn giành ngôi nhất bảng

Màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu ý tưởng trước Slovenia ở lượt trận cuối vòng bảng rạng sáng 26-6 đưa tuyển Anh đến ngôi đầu bảng C cùng suất vé tham dự vòng 1/8 đúng với dự đoán của giới chuyên môn.

Clip: Trận hòa nhạt Anh - Slovenia

Nguồn TV360 #monica-writing-entry-btn-root { ._monica-theme-d2f2b383 { --theme-text-primary: #262626; --theme-text-secondary: #404040; --theme-text-tertiary: #595959; --theme-text-quaternary: #8C8C8C; --theme-text-disable: #BDBDBD; --theme-text-white-primary: #FFFFFF; --theme-text-white-secondary: #FFFFFF; --theme-text-link: #1E6FFF; --theme-text-link-active: #1E6FFF; --theme-text-brand: #6841EA; --theme-icon-primary: #222226; --theme-icon-secondary: #3D3D43; --theme-icon-tertiary: #55555D; --theme-icon-quaternary: #868692; --theme-icon-disable: #D9D9DD; --theme-icon-white-primary: #FFFFFF; --theme-icon-white-secondary: #FFFFFF; --theme-icon-brand: #6841EA; --theme-btn-fill-primary: #6841EA; --theme-btn-fill-primary-hover: #9373FF; --theme-btn-fill-primary-active: #522BD6; --theme-btn-fill-secondary: #ECECEE; --theme-btn-fill-secondary-hover: #F5F5F5; --theme-btn-fill-secondary-active: #D9D9DD; --theme-btn-fill-tertiary: #DFD5FE; --theme-btn-fill-tertiary-hover: #F0EBFF; --theme-btn-fill-tertiary-active: #B8A3FB ; --theme-btn-border-primary: #4F59661F; --theme-btn-border-secondary: #4F596614; --theme-fill-tsp-components-primary: #4F59661F; --theme-fill-tsp-components-secondary: #4F596614; --theme-fill-tsp-components-tertiary: #4F59660A; --theme-fill-btn-primary: #ECECEE; --theme-fill-btn-secondary: #F5F5F5; --theme-fill-white: #FFFFFF; --theme-fill-tsp-blue: #185CEB14; --theme-fill-tsp-brand: #6841EA14; --theme-fill-tsp-brand-primary: #6841EABF; --theme-fill-tsp-brand-secondary: #6841EA73; --theme-fill-tsp-brand-tertiary: #6841EA3D; --theme-fill-tsp-gray: #4F596652; --theme-fill-black-none: #252528; --theme-label-tsp-brand-primary: #6841EA1F; --theme-label-tsp-brand-secondary: #6841EA14; --theme-border-light: #4F596614; --theme-border-primary: #4F59661F; --theme-border-quaternary: #4F596633; --theme-border-active: #6841EA; --theme-border-white: #FFFFFF0A; --theme-tab-fill: #4F596614; --theme-tab-fill-active: #222226; --theme-tooltips-fill: #000000D9; --theme-bg-white: #FFFFFF; --theme-bg-gray-primary: #F5F5F5; --theme-bg-gray-secondary: #FAFAFA; --theme-bg-mask: #00000073; --theme-bg-menu-white: #FFFFFF; --theme-bg-menu-gray: #F5F5F5; --theme-bg-tsp-gray-primary: #F5F5F5E6; --theme-bg-tsp-white-primary: #FFFFFF; --theme-bg-gray-nav: #ececee; --theme-bg-tsp-white-secondary: #FFFFFF73; --theme-function-info: #3BBFFF; --theme-function-success: #00AA5B; --theme-function-warning: #FFAB00; --theme-function-error: #EA3639; --theme-function-error-border: #FFA4A3; --theme-function-warning-light: #FDFAE9; --theme-function-warning-border: #FFE266; --theme-shadow-s1: rgba(0, 0, 0, 0.04); --theme-shadow-s2: rgba(0, 0, 0, 0.08); --theme-shadow-s3: rgba(0, 0, 0, 0.24); --theme-box-shadow-s1: 0px 1px 20px 0px var(--theme-shadow-s1); --theme-box-shadow-s2: 0px 8px 24px 0px var(--theme-shadow-s2), 0px 0px 1px 0px var(--theme-shadow-s2); --theme-box-shadow-s3: 0px 12px 40px -4px var(--theme-shadow-s3), 0px 0px 2px 0px var(--theme-shadow-s2); } ._monica-theme-d2f2b383._monica-dark { --theme-text-primary: #F3F3F3; --theme-text-secondary: #DBDBDB; --theme-text-tertiary: #AAAAAA; --theme-text-quaternary: #7A7A7A; --theme-text-disable: #4C4C4C; --theme-text-white-primary: #E9EAED; --theme-text-white-secondary: #E9EAED; --theme-text-link: #5E8CFF; --theme-text-link-active: #3767EB; --theme-text-brand: #7F58FD; --theme-icon-primary: #F3F3F4; --theme-icon-secondary: #BFBFC4; --theme-icon-tertiary: #A7A7AE; --theme-icon-quaternary: #77777E; --theme-icon-disable: #4A4A4F; --theme-icon-white-primary: #F3F3F4; --theme-icon-white-secondary: #F3F3F4; --theme-icon-brand: #7F58FD; --theme-btn-fill-primary: #7F58FD; --theme-btn-fill-primary-hover: #8363E9; --theme-btn-fill-primary-active: #5E40BF; --theme-btn-fill-secondary: #56565F3D; --theme-btn-fill-secondary-hover: #56565F52; --theme-btn-fill-secondary-active: #56565F52; --theme-btn-fill-tertiary: #473386; --theme-btn-fill-tertiary-hover: #332560; --theme-btn-fill-tertiary-active: #4F399A; --theme-btn-border-primary: #A2B1D733; --theme-btn-border-secondary: #A2B1D71F; --theme-fill-tsp-components-primary: #56565F52; --theme-fill-tsp-components-secondary: #56565F33; --theme-fill-tsp-components-tertiary: #56565F1F; --theme-fill-btn-primary: #2d2d2f; --theme-fill-btn-secondary: #252528; --theme-fill-white: #0000003D; --theme-fill-tsp-blue: #5E8CFF1F; --theme-fill-tsp-brand: #765AD01F; --theme-fill-tsp-brand-primary: #765AD0D9; --theme-fill-tsp-brand-secondary: #765AD0A6; --theme-fill-tsp-brand-tertiary: #765AD073; --theme-fill-tsp-gray: #56565FA6; --theme-fill-black-none: #2D2D2F; --theme-label-tsp-brand-primary: #765AD03D; --theme-label-tsp-brand-secondary: #765AD01F; --theme-border-light: #56565F33; --theme-border-primary: #56565F52; --theme-border-quaternary: #56565F73; --theme-border-active: #7F58FD; --theme-border-white: #FFFFFF0A; --theme-tab-fill: #56565F1F; --theme-tab-fill-active: #77777E; --theme-tooltips-fill: #000000F2; --theme-bg-white: #202020; --theme-bg-gray-primary: #252528; --theme-bg-gray-secondary: #1B1B1D; --theme-bg-mask: #00000073; --theme-bg-menu-white: #282828; --theme-bg-menu-gray: #2D2D2F; --theme-bg-tsp-gray-primary: #252528E6; --theme-bg-tsp-white-primary: #25272D; --theme-bg-gray-nav: #2D2D2F; --theme-bg-tsp-white-secondary: #0000003D; --theme-function-info: #0F76BC; --theme-function-success: #278056; --theme-function-warning: #B07807; --theme-function-error: #8E2827; --theme-function-error-border: #742525; --theme-function-warning-light: #443518; --theme-function-warning-border: #634B1B; --theme-shadow-s1: rgba(0, 0, 0, 0.24); --theme-shadow-s2: rgba(0, 0, 0, 0.32); --theme-shadow-s3: rgba(0, 0, 0, 0.45); } } .monica-writing-entry-btn-wrapper { position: absolute; right: 9px; bottom: 2px; pointer-events: all; user-select: none; -webkit-user-drag: none; } .monica-writing-entry-btn { position: relative; height: 28px; transition: all 0.2s ease-in-out; border-radius: 28px; background: var(--theme-bg-white); box-shadow: 0px 1px 4px 0px var(--theme-shadow-s2), 0px 0px 1px 0px var(--theme-shadow-s3); overflow: hidden; } .monica-writing-clickable-box { position: absolute; right: 0; bottom: 0; height: 100%; display: flex; align-items: center; gap: 2px; } .monica-writing-clickable-group { display: inline-flex; align-items: center; gap: 2px; } .monica-writing-clickable-item { cursor: pointer; user-select: none; -webkit-user-drag: none; display: flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center; box-sizing: border-box; height: 24px; padding: 3px; border-radius: 12px; color: var(--theme-icon-disable); transition: all 0.2s ease-in-out; } .monica-writing-clickable-item-bg:hover { background: var(--theme-border-primary); } .monica-writing-clickable-item.monica-writing-off:hover { color: var(--theme-text-brand); } .monica-writing-clickable-item.monica-writing-writing { color: var(--theme-text-brand); } .monica-writing-clickable-item.monica-writing-open { color: var(--theme-text-brand); opacity: 0.75; } .monica-writing-divider { background-color: var(--theme-border-light); min-width: 1px; height: 12px; } .monica-writing-grammar-checking-content { min-width: 18px; height: 18px; display: flex; box-sizing: border-box; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; border-radius: 16px 16px 6px 16px; color: var(--theme-text-white-primary); } .monica-writing-grammar-checking-loading { background: var(--theme-icon-brand); } .monica-writing-tooltip_wrapper { z-index: 9999; } .monica-writing-grammar-checking-content.monica-writing-grammar-checking-has-result { background: var(--theme-function-error); padding: 2px; } .monica-writing-grammar-checking-content.monica-writing-grammar-checking-result-than-100 { border-radius: 16px 8px 3px 16px; padding: 2px; } .monica-writing-grammar-checking-result { color: var(--theme-text-white-primary); font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 700; line-height: 16px; } .monica-writing-grammar-checking-icon { animation: monica-writing-grammar-checking-icon-rotate 1s linear infinite; } @keyframes monica-writing-grammar-checking-icon-rotate { from { transform: rotate(0deg); } to { transform: rotate(360deg); } } .monica-writing-caret { width: 1.5px; background-color: var(--theme-border-active); pointer-events: none; position: absolute; border-radius: 1px; } .monica-writing-caret-head { background-color: var(--theme-border-active); width: 6px; height: 6px; border-radius: 6px; position: absolute; left: -2.25px; } @media print { .monica-writing-entry-btn { display: none; } } .monica-writing-primary-btn { box-sizing: border-box; padding: 4px 8px; font-size: 14px; line-height: 24px; color: var(--theme-text-white-primary); background: var(--theme-btn-fill-primary); border-radius: 8px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; cursor: pointer; transition: all 0.2s ease-in-out; } .monica-writing-primary-btn:hover { background: var(--theme-btn-fill-primary-hover); } .monica-writing-primary-btn:active { background: var(--theme-btn-fill-primary-active); } .monica-writing-text-btn { font-size: 14px; line-height: 24px; color: var(--theme-text-tertiary); cursor: pointer; transition: all 0.2s ease-in-out; padding: 4px 8px; border-radius: 8px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; width: 100%; } .monica-writing-text-btn:hover, .monica-writing-text-btn:active { color: var(--theme-fill-tsp-components-secondary); } .monica-writing-gc-guide { position: absolute; right: 0; bottom: 30px; width: 300px; min-height: 100px; border-radius: 20px; background: var(--theme-bg-white); box-shadow: var(--theme-box-shadow-s1); padding: 16px; display: flex; flex-direction: column; gap: 12px; user-select: unset; } .monica-writing-gc-guide-header { display: flex; justify-content: space-between; gap: 12px; } .monica-writing-gc-guide-title { flex: 1; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; display: flex; align-items: center; gap: 4px; font-size: 16px; } .monica-writing-gc-guide-close { display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-shrink: 0; cursor: pointer; width: 24px; height: 24px; border-radius: 8px; color: var(--theme-text-quaternary); } .monica-writing-gc-guide-close:hover { background: var(--theme-fill-tsp-components-secondary); } .monica-writing-gc-guide-content { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; } .monica-writing-gc-guide-msg { font-size: 14px; line-height: 22px; color: var(--theme-text-primary); } .monica-writing-gc-guide-img { padding: 0 20px; } .monica-writing-gc-guide-img img { width: 100%; height: auto; } .monica-writing-gc-guide-footer { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 8px; } .monica-writing-gc-guide-footer .monica-writing-primary-btn, .monica-writing-gc-guide-footer .monica-writing-subscribe-btn { width: 100%; } .monica-writing-gc-setting-guide { width: auto; } .monica-writing-gc-setting-guide .monica-writing-gc-guide-footer { align-items: flex-end; } .monica-writing-gc-setting-guide .monica-writing-primary-btn { width: auto; min-width: 60px; } .monica-writing-gc-guide-setting { color: var(--theme-text-brand); cursor: pointer; } .monica-writing-gc-guide-setting:hover { opacity: 0.8; }

Slovenia cần điểm số để có thể giành vé đi tiếp vào vòng trong nhưng cách tiếp cận trận đấu của đoàn quân dưới quyền HLV Matjaz Kez thật sự khó chịu đối với tuyển Anh. Họ không chỉ giăng cả một bức tường màu xanh, thường xuyên có 7-8 cầu thủ, che chắn phía trước thủ thành Jan Oblak mà còn rất chịu khó chơi phòng ngự phản công với hai mũi nhọn Benjamin Sesko, Andraz Sporar luôn chực chờ phía trên.

Hàng thủ tuyển Anh bắt chết Andraz Sporar và Ben Sesko

Hàng thủ tuyển Anh bắt chết Andraz Sporar và Ben Sesko

Tam Sư cầm bóng nhiều hơn nhưng lại không tạo ra được nhiều cơ hội như mong đợi. Phải mất đến 20 phút để đội bóng áo trắng có pha tấn công đầu tiên và Bukayo Saka là người có được pha ra chân cận thành, đệm bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài đã phất cờ báo lỗi việt vị của Phil Foden trước khi anh tung ra đường chuyền quyết định đưa bóng đến vị trí của Saka.

Bukayo Saka ghi bàn nhưng không được công nhận

Bukayo Saka ghi bàn nhưng không được công nhận

Những pha tấn công của tuyển Anh xuất hiện nhiều hơn ở cuối hiệp 1 nhưng hết Declan Rice sút bóng thẳng vào tầm đón của thủ môn Oblak đến Phil Foden sút phạt không mấy nguy hiểm. Tình huống đáng chú ý ở phút 40 khi Kieran Trippier tạt bóng từ cánh trái nhưng Conor Gallagher lao người đánh đầu hụt còn Harry Kane đệm bóng bất thành ở phía cột xa!

Harry Kane không xốc nổi lối chơi của tuyển Anh

Harry Kane không xốc nổi lối chơi của tuyển Anh

Sau giờ nghỉ, HLV Gareth Southgate lần lượt rút Conor Gallagher rồi Bukayo Saka ra sân, tung Kobbie Mainoo và Cole Palmer vào thay. Thế trận của tuyển Anh dù vậy lại không được cải thiện nhiều trước lối chơi phòng ngự quá chặt chẽ của Slovenia. Hai pha dứt điểm của các cầu thủ vào thay người Cole Palmer và Alexander-Arnold không phá được thế bế tắc của trận đấu ở những phút cuối cùng.

Jude Bellingham trước hàng thủ nhiều lớp của Slovenia

Jude Bellingham trước hàng thủ nhiều lớp của Slovenia

Thống kê trận đấu không chút lạc quan cho cả hai đội

Thống kê trận đấu không chút lạc quan cho cả hai đội

Hòa 0-0 với tuyển Anh, Slovenia vui mừng với lần đầu tiên vượt qua được vòng bảng của một kỳ Euro, chờ tranh giai đoạn knock-out với tư cách đội xếp thứ ba bảng C. Tam sư có trận đấu khá nhạt nhòa, tiếp tục làm dấy lên nỗi lo ngại nơi người hâm mộ cho dù họ hoàn thành chỉ tiêu với ngôi đầu bảng. Lối chơi thiếu kết dính lẫn sự hiệu quả trong khâu tấn công sẽ còn khiến HLV Southgate phải đau đầu suy nghĩ trong những ngày sắp tới.

Tuyển Anh bùi ngùi với trận hòa tẻ nhạt

Tuyển Anh bùi ngùi với trận hòa tẻ nhạt

Slovenia vui mừng với lần đầu tiên vào đến vòng knock-out Euro

Slovenia vui mừng với lần đầu tiên vào đến vòng knock-out Euro

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn Vòng chung kết UEFA Euro 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/

Đào Tùng - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/euro-2024-chia-diem-nhat-slovenia-tuyen-anh-gianh-ngoi-nhat-bang-196240626042020857.htm