EU trợ giá cho nông dân 40 tỷ euro/năm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Cao ủy phụ trách Nông nghiệp của EU, bà Mariann Fischer Boel muốn làm giảm đến mức tối thiểu việc bóp méo thị trường thực phẩm mà việc trợ cấp đã tạo ra.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=62299